Systém environmentálního managementuSystém bez pečnosti práce a ochrany zdraví při práciSystémy řízení kvality


~ Konzultace
~~ EMS

Systém environmentálního managementu je možné zavést a certifikovat podle normy ČSN EN ISO 14001:2005. Můžeme pro Vás připravit projekt, jehož výsledkem bude udělení certifikátu podle této normy pro Vaši společnost. Projekt bude začínat vstupní analýzou (úvodním environmentálním přezkoumáním), kdy se dokonale dozvíte, co vše bude třeba udělat, abyste naplnili požadavky normy a souvisejících legislativních požadavků. V průběhu zavádění systému, pak bude náš poradce k Vám podle potřeby dojíždět, vytvářet pro Vás potřebnou dokumentaci, případně komunikovat s orgány státní správy. Závěrem tohoto procesu bude pro Vás proveden interní audit (jiným konzultantem, abychom vám zajistili maximální možnou nezávislost). Rádi Vám v případě zájmu také pomůžeme s výběrem certifikační společnosti. Naše spolupráce pak, pokud budete chtít, může pokračovat občasnými konzultacemi nebo interními audity pro zajištění udržování systému. Systém lze také zavést podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 761/2001 EMAS. Samozřejmě i zde jsme schopni poskytnout veškeré poradenství.

Konzultace také mohou být pouze jednorázové pro systém zaváděný nebo i funkční, zavedený.

  • úvodní environmentální přezkoumání (vstupní analýza stavu plnění legislativních požadavků týkajících se životního prostředí a relevantních pro vás, zhodnocení standardních i havarijních situací, možnosti implementace se stávající systémy řízení)
  • zpracování dokumentace (příprava dokumentů potřebných pro zavedení EMS podle vašich kritérií, implementace se stávající dokumentací, vysvětlení návaznosti záznamů)
  • výcvik zaměstnanců (příprava a realizace školení předepsaného normou včetně materiálů, případně testu pochopení znalostí)
  • legislativní požadavky (nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami, ochrana ovzduší, nakládání s vodami, ochrana přírody a krajiny, EIA, posuzování nebezpečných vlastností odpadů, plán odpadového hospodářství, IPPC, ADR,...)
  • provádění interních auditů (kontrola správnosti zavedení a udržování systému jak po dokumentační, tak především po provozní stránce)