Systém environmentálního managementuSystém bez pečnosti práce a ochrany zdraví při práciSystémy řízení kvality


~ Konzultace
~~ legislativa

Legislativní požadavky spojené s ochranou životního prostředí a bezpečností práce jsou velice podrobné a přesné. Proto vám nabízíme specializované konzultace zaměřené do jednotlivých oblastí. Můžeme vám zpracovat projekt, případně analýzu veškerých požadavků a úroveň plnění ve vaší společnosti nebo se zaměřit pouze na oblast, která je pro vás problematická.