Systém environmentálního managementuSystém bez pečnosti práce a ochrany zdraví při práciSystémy řízení kvality


~ Konzultace

~~
legislativa

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • BOZP
 • Zákoník práce
 • Školení vedoucích pracovníků
 • Stanovení osobních ochranných pomůcek
 • Značení únikových cest
 • Kategorizace prací
 • Hodnocení rizik
 • Předpisy a dokumenty pro:  školení zaměstnanců, provozování dopravy, skladové řády
 • Popisy pracovních náplní
 • Úrazy
 • Bezpečný provoz strojů a zařízení
 • Technická zařízení při stavebních pracích
 • Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek
 • Další individuální požadavky