Systém environmentálního managementuSystém bez pečnosti práce a ochrany zdraví při práciSystémy řízení kvality


~ Konzultace
~~
QMS

Systém managementu jakosti lze zavést a certifikovat dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Jedná se o systém, který popíše veškeré procesy ve Vaší organizaci a umožní Vám tyto procesy sledovat, přiřadit k ním odpovědné osoby, vyhodnocovat a neustále je zlepšovat. Tím se zajistí i celkové zlepšení organizace jako celku. Podstatným hlediskem systému managementu jakosti je zaměření na zákazníka a angažovanost vrcholového vedení na řízení organizace ve všech úrovních výroby či služeb.
Zavedením systému managementu jakosti zlepšíte pořádek a zvýšíte efektivnost v celé organizaci, snížíte provozní náklady a náklady na neshodné výrobky, zaručíte stálost výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům, zkvalitníte systém řízení a zdokonalíte organizační strukturu organizace.
Vyberete-li si naši společnost jako partnera pro zavádění systému managementu jakosti, pak Vám připravíme projekt, jehož výsledkem bude zavedený a funkční systém managementu jakosti, který bude možno certifikovat u kterékoliv certifikační společnosti. V průběhu zavádění systémů pak bude náš poradce podle potřeby k vám dojíždět, konzultovat s Vámi požadavky normy ISO 9001, vytvářet pro Vás potřebnou dokumentaci a školit pracovníky společnosti.
Závěrem tohoto procesu bude pro Vás proveden interní audit jiným konzultantem, abychom vám zajistili maximální možnou nezávislost. Naše spolupráce pak, když budete mít zájem, může pokračovat občasnými konzultacemi nebo interními audity pro zajištění udržování systému. Konzultace také mohou být pouze jednorázové pro systém zaváděný nebo i funkční, zavedený:

 • úvodní přezkoumání QMS (analýza výchozího stavu)
 • zpracování dokumentace (příprava dokumentů potřebných pro
  zavedení QMS podle Vašich kritérií, implementace se stávající
  dokumentací, vysvětlení návaznosti záznamů) . školení interních
  auditorů systému managementu jakosti, školení vedení společnosti
  ohledně normy ISO 9001:2000, metrologie, statistické metody
 • provádění interních auditů QMS (kontrola správnosti zavedení a
  udržování systému jak po dokumentační, tak především po provozní
  stránce)

ISO/TS 16949:2002 - Systém managementu jakosti v automobilovém průmyslu Systém managementu jakosti v automobilovém průmyslu rozšiřuje již zavedený dokumentovaný systém řízení na bázi norem řady ISO 9000 o zabezpečení plnění dalších specifických požadavků, které musí splnit v různém rozsahu každý dodavatel do automobilového průmyslu.
Zavedení normy ISO/TS 16949:2002 je nezbytnou podmínkou pro vstup mezi dodavatele do automobilového průmyslu. Zavedením této normy se společnost orientuje na neustálé zlepšování, je schopna plnit specifické požadavky zákazníků z automobilového průmyslu, zaměřuje se na prevenci vad už v procesu návrhu a vývoje produktu a výrobního procesu.

Vyberete-li si naši společnost jako partnera pro zavádění systému managementu jakosti, pak Vám připravíme projekt, jehož výsledkem bude zavedený a funkční systém managementu jakosti dle normy ISO/TS 16949, který bude možno certifikovat u kterékoliv certifikační společnosti.
V průběhu zavádění systémů pak bude náš poradce podle potřeby k vám dojíždět, konzultovat s Vámi požadavky normy ISO/TS 16949, vytvářet pro Vás potřebnou dokumentaci a školit pracovníky společnosti. Závěrem tohoto procesu bude pro Vás proveden interní audit jiným konzultantem, abychom vám zajistili maximální možnou nezávislost. Naše spolupráce pak, když budete mít zájem, může pokračovat občasnými konzultacemi nebo interními audity pro zajištění udržování systému.