~ Konzultace a poradenství

Zkušenosti, které mám z nejrůznějších oborů (průmyslová výrobní odvětví i služby), z středních, velkých i docela malých společností, mi dovolují vám nabídnout odbornou pomoc při zavádění a nebo udržování systému managementu environmentu. Také lze zajistit stejné služby v oblasti jakosti a bezpečnosti práce.

Lze se dohodnout na celém projektu, ukončeném procesem certifikace, nebo pouze na jednotlivých přesně cílených konzultacích k systémovým, praktickým či legislativním otázkám.

Dále nabízím provádění hodnocení souladu s právními požadavky, které se týkají životního prostředí a provádění interních auditů EMS.