>> zpět


Zkušenosti s aktualizovanou normou ISO 14001

Již několik let platí aktualizovaná verze normy ČSN EN ISO 14001:2016. Kurz je zaměřen na zkušenosti, které jsme za tu dobu získali, na pochopení kontextu organizace, správnou identifikaci zainteresovaných stran a další záležitosti s tím související.

 

Rozsah:

1 den
Termíny: 17. 5. 2019

Místo konání:

Plzeň

Cena:

2 900,- Kč

OBJEDNÁVKA