Environmentální legislativa

Kurz je zaměřen na požadavky legislativních předpisů týkajících se životního prostředí z pohledu nejen společností certifikovaných podle normy ISO 14001. Je určen všem, kteří potřebují získat přehled v těchto oblastech tak, aby mohli zajistit naplnění všech požadavků. Kurz je veden praktickou formou s využitím poznatků z různých oborů a konkrétních příkladů.

Obsah kurzu:
1. Nakládání s chemikáliemi - zákon č. 350/2011 Sb. a prováděcí předpisy; zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů , zákon č. 224/2015 Sb., REACH (1907/2006), CLP (1272/2008)
2.
Nakládání s odpady a obaly - zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech; zákon č. 542/2020, o výrobcích s ukončenou životností a prováděcí předpisy a zákon č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy
3. Ochrana ovzduší zákon č. 201/2012 Sb. a prováděcí předpisy, Ochrana ozónové vrstvy Země - zákon č. 73/2012 a prováděcí předpisy
4. Nakládání s vodami - zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy

5. Integrovaná prevence a omezování znečišťování (IPPC) a integrovaný registr znečišťování (IRZ), integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) - zákon č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 a prováděcí předpisy
6. Ochrana přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy
7. Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické
újmě a prováděcí předpisy

Rozsah:

2 dny
Termíny: 23. - 24. 4. 2024

Místo konání:

Plzeň

Cena:

6 000 ,- Kč

OBJEDNÁVKA